ترانه های فرانسوی

خداحافظ سرزمین من {یک ترانه زیبای فرانسوی}

Posted on

یک ترانه فرانسوی بسیار زیبا به نام خداحافظ سرزمین من، متن فرانسوی به همراه ترجمه فارسی تقدیم به مهاجران کبک و زبان آموزان زبان فرانسه (فایل صوتی ترانه را از آدرس انتهای صفحه دانلود نمایید): Adieu Mon Pays J’ai quitté mon pays J’ai quitté ma maison