اخبار

متقاضیان شهروندی کانادا باید در امتحان جدید زبان شرکت کنند

Posted on

دولت فدرال در نظر دارد، سختگیریهای بیشتری را نسبت به دانش زبان انگلیسی یا فرانسه متقاضیان شهروندی کانادا بعمل آورد. برمبنای اطلاعیه ای که روز جمعه منتشر شد، اتاوا معتقد است، آزمون تستی نمی تواند بیانگر میزان توانایی مهاجران در گفت و گو به یکی از زبان های رسمی کشور باشد. در حال حاضر، متقاضیان […]

زندگی در کانادا

چگونگی دریافت تابعیت و پاسپورت کانادا

Posted on

کسانی که دارای شرایط زیر هستند می توانند تقاضای تابعیت کانادا و پس از آن پاسپورت کانادایی نمایند. ۱- شرط سن Age   افراد بالای ۱۸ سال می توانند تقاضای تابعیت کانادا را بنمایند. افراد زیر ۱۸ سال توسط پدر و مادر یا پدر خوانده و مادرخوانده قانونی یا ولی قانونی می توانند درخواست شهروندی کنند […]

زندگی در کانادا

تفاوت های اقامت دائم و تابعیت کانادا Canada citizenship

Posted on

کسانی که از طریق مهاجرت به کانادا وارد می شود ( از هر طریقی از جمله برنامه های استانی – مثل کبک – یا فدرال و یا سرمایه گذاری ) و یا پناهندگی آنها مورد قبول واقع می شود، دارای وضعیتی به عنوان اقامت دائم Permanent Resident Status می شوند و کارتی که به کارت PR […]