اخبار

قابل توجه فایل نامبرهای ۲۰۱۱

Posted on

تعداد قابل توجهی از دوستانی که فایل نامبرهای اوایل ۲۰۱۱ دارند طی ماههای گذشته ( مارس و آوریل ۲۰۱۱ طی هفته های گذشته) نامه آپدیت مدارک دریافت نموده اند. طی این نامه اطلاع داده شده که بررسی مدارک شما شروع شده ولی

کبک

شرح مصاحبه ی یک پرستار در استانبول

Posted on

یک آقای پرستار تجربه خود از مصاحبه کبک در استانبول – ترکیه را نقل کرده است که عینا در اینجا آورده می شود: تو این مطلب تمام سعیم رو کردم که مطالب عینان برگردان بشه ، و روایت واقعه باشه نه ساخته ذهن و تصورات من ، امیدوارم همونطور که خواستید راهگشا باشه// :ساعت حدودان […]

اخبار

خبرهای جدید از مصاحبه کبک در استانبول – ۲۳ شهریور

Posted on

باید در جواب دوستانی که می پرسند از مصاحبه های کبک چه خبر؟ بگوییم که تعداد قابل توجهی از دوستان دعوت نامه برای مصاحبه در استانبول ترکیه دریافت نموده اند. دعوت عموما از طریق ایمیل ارسال شده و مکان مصاحبه هتل