زندگی در کانادا

نکاتی در مورد دانش آموزان خارجی در کانادا

Posted on
مدارس کانادا

تحصیل دانش آموزان در مدارس #کانادا نکاتی که بد نیست در مورد سیستم آموزشی کانادا برای دانش آموزان خارجی بدانید: از سن ۵ سالگی تمام برای ثبت نام فرزندان در مدارس کانادا می‌توان اقدام کرد. تدریس در مدارس  به دو زبان انگلیسی و فرانسه است. دانش آموزان برای ثبت نام  به مدرک زبان نیاز ندارند. […]