کبک

ایمیل و فاکس دفتر مونترال اداره مهاجرت کبک

Posted on

در مطلبی قبلا اینجا با عنوان آدرس پستی دفتر مونترال اداره مهاجرت کبک داشتیم آدرس پستی برای ارسال مدارک به دفتر مونترال را ذکر کردیم. به دلیل نیاز دوستان به ارسال ایمیل یا فاکس به اداره مهاجرت کبک در اینجا شماره فاکس و آدرس ایمیل این دفتر را ذکر می کنیم: شماره فاکس و تلفن دفتر […]

اخبار

وضعیت پرونده های کبک در دفتر مونترال

Posted on

به دلیل نگرانی زیادی که بر دوستانی که پرونده خود را به مونترال ارسال نموده و بی صبرانه در انتظار اخبار جدید از برنامه های این دفتر هستند حاکم است، لازم دیدیم تا به نقل از سایت رسمی اداره مهاجرت کبک بر روی وبسایت دولت کبک مطالبی را به صورت خلاصه یاد آور شویم:

اخبار

آدرس پستی دفتر مونترال اداره مهاجرت کبک

Posted on

طبق آخرین اطلاعیه موجود بر روی سایت اداره مهاجرت کبک، افرادی که قبلا مدارک خود را می باید به دفتر دمشق سوریه می فرستادند از این پس باید مدارک خود را صرفا به صورت پستی به دفتر مونترال اداره مهاجرت کبک واقع در مونترال {استان کبک} کانادا ارسال نمایند. عنوان دفتری