زندگی در کانادا

کار و زندگی در کانادا

Posted on

وبلاگ خورشید شب مهاجر میزگردی ترتیب داده و سوالات توسط تعدادی از مهاجران قدیمی تر جواب داده شده اند. سوالات در موارد گوناگونی از جمله شرایط کار برای رشته های مختلف، تحصیل، وامها، هزینه ها و شرایط زندگی و…. مطرح شده اند.