پرسش و پاسخ

محاسبه امتیاز بر اساس فوق دیپلم یا لیسانس

Posted on

یکی از سوالاتی که از طرف تعداد قابل توجهی از دوستان مطرح شده در مورد کسانی است که هم دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و هم کارشناسی (لیسانس) و یا حتی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)دارند این است که کدام مدرک ملاک محاسبه امتیاز خواهد بود.