کبک

جدول وضعیت پرونده های کبکِ دوستان

Posted on

بنا بر قولی که قبلا داده بودیم قصد داریم تاریخهای مربوط و اطلاعات دوستانی  را که مایل هستند در اختیار کسانی که در مراحل قبلتر هستند قرار دهیم تا راهنمای راهشان باشد. از کسانی که مایلند در این طرح مشارکت نمایند خواهش می کنیم اطلاعات زیر را در قسمت دیدگاه ارسال نمایند